מגמת אומנות

תערוכות מגמת אומנות

 תשע"ד

Photo Number 9154

 תשע"ב

Photo Number 6565

 תשס"ט

Photo Number 200

 תשע"ג

 תשע"א

 תש"ע

Photo Number 2475

בית ספר ש.י עגנון , רח' שפינוזה , רמת הרצל , נתניה. טלפון: 09-8844999, פקס: 09-8847733, דוא"ל: agnon_school@walla.com