תלמידי כיתות ז'
 תלמידי כיתות ח'
 תלמידי ט 3 4 יחידות לימוד

בעיות מילוליות                        גיאומטריה

הסתברות                                 טכניקה אלגברית

סטטיסטיקה                             הנדסת המרחב

פונקציות                                 עבודה מסכמת לחופש

 תלמידי ט 4-5 יחידות לימוד

 

 בעיות מילוליות                       גיאומטריה

טכניקה אלגברית                     פונקציות                                

סטטיסטיקה                             עבודה מסכמת לחופש

 תלמידי 5 יחידות לימוד

תלמידי 5 יחידות לימוד במתמטיקה מתוכננים לקבל תגבור בתחילת שנת הלימודים . התגבור יתקיים בבית הספר . השתתפות התלמידים בקורס היא תנאי להצלחה בשנת הלימודים . הלימודים יתקיימו במבנה מדעים בתיכון . בהצלחה !!!

 

 תלמידי כיתה ט

תלמידים המיועדים ללמוד 4 יחידות לימוד עליהם ללמוד בתחילה את תוכנית הלימודים של 3-4 יחידות לימוד ולאחר מכן ילמדו את התוכנית של 4-5 יחידות לימוד 

בית ספר ש.י עגנון , רח' שפינוזה , רמת הרצל , נתניה. טלפון: 09-8844999, פקס: 09-8847733, דוא"ל: agnon_school@walla.com