אוסף נהלים   מבנה ארגוני  לקראת חטיבת ביניים מגמות לימוד  טיולים ומסעות    

                                                          

 

  עבודות שכאלו          תלמידים מצטיינים            לקראת חטיבה עליונה

 

                                                              

 

 זיו נעורים      מקצועות לימוד         

        

 

בית ספר ש.י עגנון , רח' שפינוזה , רמת הרצל , נתניה. טלפון: 09-8844999, פקס: 09-8847733, דוא"ל: agnon_school@walla.com